Det är många människor som inte känner till usprungshistorian av second hand kläder. Historian sträcker sig tillbaka till medeltiden och för att förstå dess framtid behöver vi först veta dess historia. De senaste åren har second hand branschen blivit alltmer populär. Tillväxten beror på att vi är mer medvetna om modeindustrins påverkan på miljön och därför vill vi handla klimatsmart.  

Second hand kläders historia

Före industrialiseringen var det mycket svårt att få tag på kläder. Svårigheterna berodde på att det tog mycket tid och resurser för att tillverka varje plagg. Under medeltiden och renässansen var kläderna oftast skräddarsydda för att passa varje individ. Kläderna bärs oftast av ägaren i flera år och i vissa fall under en hel livstid. 

Varje plagg innehöll en personlig berättelse då människor oftast inte hade mer än två eller utstyrslar att välja mellan. Genom plaggen kunde man se en persons fysiska förvandling i form av en förändrad kroppsstorlek. Människans rörelser lämnar spår på plaggen, men även fläckar av tårar och svett kunde sitta kvar och berätta en personlig historia. 

På grund av att det var tidskrävande, arbetskrävande och kostsamt att tillverka kläder kunde även kläderna ändra sin funktion och sitt utseende. Ägarna kunde förlänga plaggets livslängd genom att klippa om en kappa till en väst och en klänning till en halsduk. När plaggen kunde ändra sin funktion, så kunde de även ändra identiteter. 

Förut var det vanligt att föräldrarna lämnade över sina kläder till sitt barn som arv. En klänning kunde lämnas från mor till dotter som present. Klänningen fick numera inte bara en generation av personlig historia utan två generationer av personliga historier. Det var också vanligt att adelsmännen betalade sina tjänare med sina slitna skjortor. På så vis kunde klädesplagg även fungera som en valuta. Under renässansen var det vanligt för tjänare att sälja sina herrars gamla kläder till bönder i närliggande byar. På så sätt växte det fram en marknad som vi idag kallar för second hand. 

Industrialisering på 1800-talet

I västeuropa och nordamerika började man utveckla mekaniska symaskiner och vävstolar som ändrade på historian om second hand kläder. De nya uppfinningarna gjorde det lättare att massproducera kläder. Kläderna blev i sin tur mycket billigare för befolkningen att köpa eftersom tillverkningen blev mindre tidskrävande och resurskrävande. 

På 1800-talet blev skräddarsydda kläder mindre vanligt eftersom de nya symaskiner gjorde det möjligt att tillverka kläder snabbare. Det blev vanligare att man tillverka många olika artiklar i flera storlekar och designs. Från att bära ett plagg under en hel livstid börjar människor ändra sitt beteende att konsumera kläder. Befolkningen började handla kläder oftare och livslängden på kläderna blev kortare.     

På grund av industrialiseringen mellan 1700-talet och 1800-talet fick modebranschen en snabb förändring. Massproduktionen blev numera möjligt i USA och Storbritannien. En annan faktor som bidrog till att kläderna blev billigare att tillverka var en ökad arbetskraftinvandring. Tidigare var kläder sällsynta, men nu blev de vanliga. Slitna kläder kastades eller byttes ut i en allt snabbare takt. Kläderna som vanligtvis brukade stanna kvar hos samma familj i flera generationer började försvinna och reste istället världen över som export och import produkter.

Second hand kläder under 1900-talet

I början av 1900-talet såldes begagnade kläder igen i butiker. På den amerikanska marknaden ägdes oftast dessa butikerna av företagsamma judiska och italienska invandrare. I New York stadskärna samlade second hand entreprenörer gamla kläder och tyg för att återvinna och sälja vidare till nyankomna som var i behov av billiga kläder. 

Från 1960-talet till 1970-talet var det välgörenhetsorganisationer som dominerade second hand marknaden. Sedan fick marknaden en ny förändring på 1980-talet då det framkom fler vinstinriktade företag. Dessa second hand företag riktade in sig på olika områden inom mode. En del satsade på att erbjuda kvinnor, män och barn trendiga kläder och en del sålde unika fynd, retro samt vintage mode.    

Sedan andra världskriget har second hand branschen vuxit avsevärt mycket, både lokalt och globalt. Miljö och klimatpåverkan av modeindustrin bidrar till att fler vill handla klimatsmart.  Second hand branschen har även fått en ny image. Man har jobbat hårt med marknadsföringen för att ändra folkets bild om second hand kläder. Butikerna är numera mycket fräschare och respektabla. Klyftan mellan de stora butikskedjorna vad gäller köpupplevelse i butikerna har börjat minska. De stora second hand företagen väljer noggrannt ut plaggen som går att sälja. Utbudet håller mycket högre kvalitet och man hittar oftast det man vill ha. 

En annan bidragande faktor till second hand branschens tillväxt är internet. E-handel har exploderat och vuxit enormt mycket de senaste 20 åren. Idag kan vi handla enkelt online och man kan lättare nå ut till sina målgrupper. Kraftfulla marknadsföringsmetoder på olika internet plattformar gör så att det finns möjligheter att nå ut till specifika målgrupper. Företagen behöver inte längre använda sig av kostsamma traditionella marknadsföringsmetoder som TV-reklam. Idag kan vem som helst marknadsföra sig via billiga annonser på sociala medier och Google.  

Second hand branschen idag

Second hand branschen och slow fashion industrin har gjort stora framsteg de senaste tjugo åren. Klimatångest och medvetenheten om miljö är bidragande faktorer. Det är tydligt att se hur second hand branschens framfart har berört fast fashion industrin. En del stora fast fashion bolag som H&M har fått mycket kritik de senaste åren på grund av massa avslöjanden. Vi konsumenter vet mycket mer idag om vad som pågår bakom kulisserna. Sanningen om hur tillverkningsprocess och om hur arbetarna sliter för slavlöner har läckt ut till allmänheten och vi har mycket mer kunskaper idag. 

I framtiden kommer second hand branschen och slow fashion industrin växa och ta över. Det innebär att fast fashion företag som Zara måste anpassa sig till nya tider. En ny tid där det är vi konsumenter som har makten och kan ställa krav. De som vill överleva måste anpassa sig och det är något som man redan nu märker av. En del företag försöker göra en rebrand av sina varumärke, något man ofta ser i reklamer. Både på tv-reklam och annonser på internet. Mänskligheten har kommit till en punkt där vi måste agera innan det är försent. Det är nu vi måste agera och göra en förändring.