Samlingssida

Vi är en grupp på fyra personer som studerar onlinemarknadsföring på Medieinstitutet i Malmö. Vår grupp består av Linn, Julia, Jennie och Michelle. Vi har fått i uppgift att skapa content för en specifik bransch/produkt, där valet föll på hudvårdsbranschen och fokuset ligger i awarenssfasen. Vi har tittat på vad det redan skrevs om på nätet, vad vi tyckte saknades och hur vi kunde göra det bättre. Efter att ha analyserat våra konkurrenter insåg vi att det krävs mer djupgående svar på frågorna som ställs på Google. Detta har vi gjort i form av en grundlig pillar page, olika responssidor samt 4 listnings. 

Vad som är viktigt när det kommer till att skapa content är att utgå från sin målgrupp och deras behov och frågor. Det är dessa som ska ligga till grund för vilket innehåll som skapas. 

För att besvara grundligt frågor om hudvård, som t.ex. “vad är hudvård” och “varför använda hudvård?” har vi skapat en pillar page och ett antal responssidor:

Då responssidor innehåller mycket text som besvarar en fråga på djupet, kan en listning istället ge kortfattad information.  I våra listnings har vi skrivit om olika hudvårsrutiner och tips om influencers som lär dig allt om hudvård: