Content Marketing i kaffebranschen

Vi är tre stycken studerande och blivande onlinemarknadsförare vid Medieinstitutet i Malmö som har gjort ett projektarbete kopplat till hur man kan arbeta med Content Marketing i kaffebranschen.

Tips på tillvägagångssätt

Eftersom kaffets målgrupp är väldigt bred anser vi att det kan vara till fördel att dela upp målgruppen i olika segment. Därför valde vi att dela upp målgruppen i segment utifrån deras ålder.

Vi skapade sedan våra sidor och vårt innehåll utifrån dessa, i vårt fall tre segment och deras sökintention. Detta tillvägagångssätt tror vi kan vara fördelaktigt när användaren är i en tidig fas i kundresan (sk awareness stage). I denna fasen är användaren främst ute efter kunskap och information.

Uppdelningen av segment underlättar för att sedan kunna rikta både innehåll och marknadsföring utifrån dess sökintention samt bestämma tonalitet i kommunikationen till de olika.

Content Marketing i kaffebranschen

Vårt content

Nedan har vi länkat till sidorna som vi hoppas ska kunna inspirera er till hur ni kan arbeta med er Content Marketing inom kaffebranschen. Detta oberoende av om ni bedriver en informationssida, ett café, är återförsäljare av kaffe/kaffemaskiner eller på annat sätt bedriver verksamhet kopplat till just kaffe.

Längst ner har vi även förklarat vad de olika sidtyperna vi använt oss av är samt vad dem fyller för funktion.


Fakta om kaffe (Pillar Page)

Segment B (MK30-65)
Hur påverkar kaffe magen och viktnedgången? (Respons)
Kan man dricka kaffe när man är gravid eller ammar? (Respons)
Vem dricker mest kaffe i världen? (Respons)

Segment C (MK65-99+)
Vad är kaffets historia? (Respons)
Vilka hälsoeffekter medför kaffe? (Respons)
5 myter om kaffe (Listning)


* Pillar Page är en landningssida och en sidtyp som är bra att använda sig av när konkurrensen är hård (sett ur ett SEO-perspektiv).

På den här sidtypen skriver man lite mer generellt om olika delar av ämnet man sedan skapar eller har skapat innehåll om på andra sidor. På en pillar page går man alltså inte in på djupet av ämnet, utan man hänvisar (länkar) istället vidare till sin andra sidor där man gjort det.

Med en pillar page kan man komma upp i väldigt mycket content, få en ökad konvertering till de olika specifika sidorna och i slutändan förhoppningsvis ranka högre på Google.

Ex. Fakta om kaffe

Respons är en landningssida eller ett blogginlägg som bör presentera svar på de frågor som ställs på Google. På en responssida bör man försöka gå in lite mer djupgående på ämnet där man förklarar samt besvarar frågorna som ställs.

Ex. Vem dricker mest kaffe i världen?

Listning är en landningssida eller ett blogginlägg som presenterar en lista med t ex X antal tips.

Ex. 10 recept på goda kaffedrinkar