För denna uppgift har vi skapat en Content Marketing plan för träningsskor-branschen, där bland annat en nulägesanalys, konkurrentanalys, slutsats samt rekommendationer ingår. Ytterligare har vi skapat artiklar i form av listnings, respons och pillar page inom ämnet träningsskor. Syftet har varit att lära sig hur man skapar en Content Marketing plan, samt att lära sig att skapa bra content marketing-innehåll som är SEO-anpassat och inspirerande. Vidare att komma med våra rekommendationer till branschen.  

Hur branschen ser ut 

Hos många av konkurrenterna arbetas det mycket med sälj av sina egna märken. Efterfrågan på kunskap och information är stor, men leveransen av detta något sämre. Det finns mycket content som består av snygga bilder och inspirerande rörligt material vilket vi tror är bra och motivationshöjande för de som vill träna. Att vilja träna och röra på sig är det som skapar behovet för vår bransch, därför är det en viktig del att locka fram hos läsarna/kunderna. 

Hur branschen bör jobba i framtiden 

Som sagt, mycket inspiration för att locka fram en vilja att ta hand om sin kropp, men också massor av information som bygger upp och stärker vikten av rätt träningsskor för en god hälsa. Exempel på hur kroppen påverkas både fysiskt och psykiskt, för tillfället och i längden. Nämna konkreta problem på olika nivåer som matchar viktiga sökord samt prata och väva in kunskap kring dessa ämnen. Publicera content som känns trovärdigt och med tips på upplägg för att göra det enkelt och hoppfullt för läsaren/kunden. Det viktigaste är att en känsla av att man känner sig upplyst och redo för träning infinner sig. Samt varför man behöver ta tag i detta. Köpbegäret kommer då i samband med detta.