Vi är en grupp om fyra personer som fick uppgiften att skapa innehåll för en bransch eller produkt. Syftet med uppgiften var att skapa innehåll med fokus på content marketing. Vår grupp består av Sandra, Sofia, James och Lina som går första terminen på Medieinstitutet i Malmö där vi läser till onlinemarknadsförare.

Vi valde snabbt att skapa innehåll för second hand-branschen då vi känner att det är ett roligt, viktigt och aktuellt ämne. Även om second hand är uppmärksammat av de flesta är det inte majoriteten som väljer det framför nyproducerade kläder. Vi vill därför trycka på anledningar till att välja begagnat framför nytt, hur man gör ”gammalt tråkigt” till ”gammalt snyggt” och hur man kan engagera sig på ett smidigt sätt.

Vårt första steg efter att ha ha valt second hand-branschen var att skicka ut en enkät för att få en tydligare bild över hur folk kände kring andrahandsmarknaden. Med 271 svar har detta kommit att bli en del av underlaget till vad vårt content skulle handla om. Det gav oss också en uppfattning om hur lite/mycket de medverkande handlar second hand samt om varför de inte gör det. 

Vi har under fem veckors tid tagit fram nulägesanalys, sökordsanalys, konkurrentanalys och målgruppsanalys. Vi har sedan utefter det kommit fram till en kommunikativ idé samt en aktivitetsplan på vad vi ska skapa för relevant content, vart det ska publiceras samt vart det ska distribueras. Med inspiration från vad som redan erbjuds på nätet gällande informtaion, har vi samlat vårt innehåll för en mer lättnavigerad sida.

Innehållet som har skapats är producerat av oss själva förutom bild och video. Något som vi mer är gärna hade skapat själva om det inte har berott på den rådande pandemin. 

Under denna tid har vi vardera skrivit vars två responssidor för branschen samt varsin listning. Detta har publicerats i WordPress tillsammans med en pillar page. Utöver det så har vi även skapat och publicerat denna samlingssida, en presentation om vårt arbete i Canva samt skrivit en rapport innehållande vårt arbete, dokumentation, källor och tillhörande bilagor. 

Nedan finner vi innehållet till våra “artiklar”.

Innehåll skapat av grupp 7

Pillar page
Second hand – Vägen till hållbart mode

Respons
Återvinna kläder – Gör dig av med textil på rätt sätt!
Därför är second hand mer hållbart
Hur kan man undvika att köpa fast fashion?
Olika material med olika miljöpåverkan
Viktigt att tänka på om du funderar på att skänka kläder
Skillnaden mellan slow fashion och fast fashion
Historia om second hand kläder och dess framtids visioner
Hur lyckas jag med att handla på second hand?

Listning
7 fördomar om second hand kläder
7 tips på hur du kan tvätta dina kläder miljövänligt
8 tips på second hand butiker online för mest unika fynd!
10 sätt att styla om dina second handkläder