Kostnadsfri bild av asiatiskt barn, barn, bok

Fenomenet läsning kan beskrivas med formeln avkodning x förståelse = läsning. Avkodning är den tekniska delen som innebär att man måste omkoda bokstäver till ljud. Förståelse är att kunna koppla orden till egna erfarenheter och göra inferenser i texten. 

Det enkla svaret på frågan om hur tidigt man bör börja läsa för sitt barn är; så tidigt som möjligt! Redan vid bara några månaders ålder mår barnet bra av att vara nära dig och höra din röst, trots att hen inte förstår vad du säger. Börja med bildböcker till exempel. Dessa ökar barnets känsla för igenkänning vilket kommer garanterat vara till fördel när åldern för att börja prata är inne. Egentligen är det enda upp till att barnet är sex månader som läsandet består av pekböcker med bilder. Låt barnet titta på bilderna och fundera samtidigt som hen försöker uttala till exempel olika djur. Det finns också gott om böcker med ljud och olika material som barnet kan känna och klämma på.  

En bra inledning till läsningen är rim och ramsor, godnattsagor, t.ex. Det tränar upp barnets förmåga att uppmärksamma olika ljud och ord som låter nästan likadant men betyder olika saker. Rytmen i ramsor är också nyttigt för att lättare kunna lära sig formulera meningar.  

Börja innan födseln

Ska man gå ännu längre bakåt så finns det till och med studier som visar på positiva effekter av att läsa för barnet redan när det ligger i magen. Varför bör man läsa för babyn i magen? Jo, under tredje trimestern har barnet nämligen utvecklats så pass mycket att det hör och uppfattar ljud från världen utanför. Vid universitet i Oregon gjordes en studie för gravida kvinnor som spelade upp korta ljud för sina barn redan när de låg i magen och det visade sig att barnen sen kände igen dessa orden efter födseln!  

Det är också bevisat att barnets hjärtrytm blir lugnare av att bli läst för. Det är rytmen och stämman på din röst som barnet reagerar på, och alltså inte orden i sig. Därför är läsningen också ett sätt att lättare stärka bandet mellan mamma och barn då barnet känner igen din röst.  

Läsning gynnar inlärningsförmågan

Barns ordförord och ordförståelse förbättras markant av att bli lästa för tidigt och de inspireras också till att själva läsa när åldern är inne. Vidare leder detta även till att barnet har lättare för läsförståelse och bättre inlärningsförmåga i skolan, exempelvis grammatik. De får lättare att lära sig läsa och skriva helt enkelt vilket är konstaterat av skolverket. Detta går också hand i hand med förståelse och empati för känslor och situationer i vardagen.

Barnet lär sig hantera sina egna och andras känslor bättre av att läsa om dem redan i tidig ålder. Fantasin och kreativiteten förbättras också. Barnet kommer själv börja fundera och koppla samman saker de hört och läst och skapa en egen bild och uppfattning. En bra bok bäddar också för diskussion och samtal. Inte bara är det bra för att stärka er relation utan det övar också barnets förmåga att föra konversationer och formulera sig.   

Kostnadsfri bild av anteckningsbok, barn, elementärt

Hur vet jag vilken bok som passar?

Kortfattat ska du leta efter böcker med följande innehåll; 

  • Få antal sidor 
  • Lätta formuleringar 
  • Enkelt ordförråd 
  • Berättelser som ditt barn kan relatera till 
  • Många roliga bilder och illustrationer 
  • Olika texturer och material att känna och klämma på 

För att hålla läsningen intressant är det viktigt att boken handlar om något som intresserar barnet eller som barnet kan relatera till. Böcker är otroligt lärorika. Genom att välja rätt bok för ditt barn ger du hen chansen till försprång i lärandet. Börja med bildböcker i tidig ålder. Barnet lär sig sätta ihop exempelvis djur eller föremål med dess namn och i senare ålder (6-9år) finns det massvis av böcker med mer psykologiskt syfte som lär barnet hantera vardagssituationer. Exempelvis vikten av att säga förlåt när man gjort fel, att bära på en hemlighet och andra saker som barn i den åldern kan grubbla över. 

Tips! Anpassa böckerna efter säsong. Här kommer 6 tips på julböcker!

Byt ut skärmen mot en bok

Den största utmaningen idag är att lyckas byta ut Ipaden mot en bok. Bästa tipset är att så tidigt som möjligt sätta boken i barnets hand istället för en skärm. Eftersom barn imiterar och tar efter sina föräldrar är det även här viktigt att du som förälder föregår med gott exempel. För att barnet ska fortsätta vilja läsa är det också viktigt att svårighetsgraden trappas upp så att barnet känner framsteg och ett sug för att fortsätta utvecklas. Detta kommer också få barnets självförtroende att stiga i takt med att hens läskunskap blir bättre. Uppmuntra då och ge beröm. Om inget annat är en fysisk bok ett utmärkt sätt att få ett break från skärmen.  

Kostnadsfri bild av använder sig av, armbandsur, avslappnat

Läs-och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter förekommer hos fler än man tror eftersom det är ett problem som inte alltid uppmärksammas eller tas på allvar och faktum är att det enligt lag är en mänsklig rättighet att läsa och få ta del av information i samhället. Ett exempel är dyslexi. Dyslexi innebär svårigheter med att läsa eller skriva. Det finns hjälpmedel att få. Det är därför viktigt att du som förälder uppmärksammar och lägger märke till det så tidigt som möjligt för att barnet ska få chansen att utveckla sin läs- och skrivförmåga som alla andra barn.

Tecken på dyslexi som du ska hålla utkik efter är bland annat om barnet har svårt för att uppfatta och skilja på olika ljud, såsom u och y eller g och k, eller om barnet utelämnar vissa ord eller kastar om ordningen på bokstäverna så att det bildar ett annat ord. Ett annat exempel är om hen läser långsamt och hakar upp sig på ord. 

Upptäcker du något av dessa symptom vänder du dig t.ex. till en logoped eller specialpedagog. De gör då en bedömning och kommer fram till ett hjälpmedel anpassat efter barnet. Vanligaste hjälpmedel för läs-svårighet är till exempel en läslinjal eller att få texten uppläst samtidigt som barnet får hänga med i texten.   

Vill du läsa mer om högläsning för barn, klicka här!