Precis som vi nog alla vet och har lärt oss sedan barnsben så är det otroligt viktigt för hälsan med motion. Det är viktigt både för den fysiska hälsan, men också för den psykiska att röra på sig. Att röra på sig behöver inte innebära att man bör gå till gymmet eller springa en runda, det räcker med den där vardagsmotionen. Börja dagen med en promenad eller ta en runda och få frisk luft på lunchrasten så kommer du att märka en skillnad på hur din kropp och hur din hjärna arbetar och mår efter detta. 

Det finns olika infallsvinklar på hur vida rörelse av olika slag påverkar oss i vardagen. Det finns studier som visar att fysisk aktivitet ökar det psykiska välbefinnandet, motivationen, kognitionen samt hjärnans kapacitet överlag. Studier som har gjorts har också konstaterat att skelett och muskler, som tillsammans håller kroppen upprätt, blir starkare och mer tåliga när de utsätts för regelbunden belastning. Det finns numera starka bevis för att regelbunden motion och träning kraftigt minskar risken för hjärtkärlsjukdom – den sjukdomsgrupp som orsakar fler dödsfall än någon annan i Sverige. En aktiv livsstil minskar även risken för andra folksjukdomar som diabetes och vissa typer av cancer.  

   Frågan är bara var man vill sätta gränsen på sin dagliga motion. När är man tillräckligt aktiv för att kunna förvänta sig en god hälsa? Rekommendationen till vuxna ser ut som så att, helst varje dag, bör de vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Många tror att all rörelse under dagen räknas. Riktigt så är det inte. Rekommendationen 30 minuter om dagen handlar om en aktivitetsnivå som är högre än vardagstakten. Aktiviteten ska vara så pass intensiv att man får en lite lätt andning och det ska kännas lite svårt att prata samtidigt som man utför sin aktivitet. Det är denna nivå som ger en effekt på allmänkonditionen och det allmänna välbefinnandet. Aktiviteten bör helst utföras i sammanhängande perioder som är minst tio minuter.  

    Trots att det finns dessa rekommendationer så är det viktigt att veta att vilken sorts aktivitet som är tillräcklig för en förbättring av hälsan är mycket individuellt. För väldigt många människor är det som andra tycker är vardagsmat ansträngande, och då finns det stora hälsovinster med exempelvis lätta saker som att börja promenera eller att ta trapporna. Andra har ett annat utgångsläge, en högre grundnivå och måste börja jogga eller träna för att förbättra sin hälsa. Detta är viktigt att ta tänka på för att inte överprestera när man bestämt sig för att bli bättre på att röra på sig, då kan det lätt bli negativt istället.  

    När man motionerar regelbundet blir Hjärtmuskeln starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Blodsockerkontroll och blodfettsvärden förbättras och risken för viktuppgång minskar, samt risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall. Man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs. Vi har underskattat den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan och livslängden. Någon som är regelbundet fysiskt aktiv lever i snitt minst tio år längre.  

    Rörelse påverkar funktionen i alla kroppens organ som hjärta, hjärna, muskler, fettväv, skelett, mag-tarmkanal och hud. Inne i cellkärnan finns något som heter ”telomerer”, den yttre änden på våra kromosomer. ”Telomerlängd” brukar användas som ett mått på biologisk ålder. Individer som är regelbundet aktiva brukar ha längre ”telomerer” och studier har också visat att med ökad fysisk aktivitet kan vi förlänga våra ”telomerer”, vilket talar för att långa ”telomerer” inte är något ”medfött”. Med detta sagt så kan träning inte bara förbättra, utan även förlänga livet.  

    Fysisk aktivitet är också mycket viktig för att bli mer tolerant mot stress. Det reglerar ner aktiviteten i kroppens stressystem och det systemet gör att ett hormon som heter kortisol släpps ut. Det är kroppens viktigaste stresshormon. Genom att vara fysiskt aktiv lär man alltså kroppen att inte reagera så starkt på stress. 

Det som egentligen är orsaken till att hjärnan fungerar bättre efter motion är bland annat bättre blodtillförsel. Då får hjärnan mer syre och näring. 

Hjärnan kan få en femtedel mer blod när man promenerar eller springer, jämfört med när man är i vila. 

På lång sikt vet man att det är fler saker som sker. Bland annat börjar hjärnan producera mer av proteinet ”BDNF” som stimulerar till ökad nervcellsöverlevnad. Proteinet är bland annat är viktigt för minnet och inlärningen, och när man ska återhämta sig från depressioner. Dessutom är det bra mot ångest och stress. Hälsofördelarna med ett aktivt liv är alltså många, och på så olika sätt. Oavsett hur man har som önskemål att må så kommer rörelse i någon form aldrig att vara dåligt.  

    När man väl bestämmer sig för att motionera på något sätt så underlättar det om man väljer rätt utrustning. Det gäller att man har bekväma och promenadvänliga träningsskor med rätt stöd för foten om man ska bli en ”powerwalker”. Om man vill utöva löpning så krävs rätt träningssko för detta. Att gymma inomhus kräver en typ av träningssko och om man har problem med sina fötter eller bara vill belasta rätt för att förebygga skador och onödiga förslitningar så ska man vara mån om att man har bra träningsskor på sig.  

    Det kan också vara en boost för motivationen att vilja röra på sig om man känner sig nöjd med sina träningskläder. De sitter snyggt och skönt på kroppen och träningsskorna gör det lätt att promenera eller springa utan några typer av skav. Vad man väljer för träningsskor är väldigt individuellt, men se bara till att de får dig att vilja använda din kropp utan ursäkter, i alla väder och underlag.  

    Att aktivera kroppen vet vi med forskning och sunt förnuft är bra för oss, det har bevisats i flera studier och tester där man uteslutit rörelse och adderat rörelse innan olika typer av prestationer ska ske. Så om du vill förlänga livet, öka din prestationsförmåga och livskvalité och förebygga sjukdomar är rekommendationen – få in en daglig dos av rörelse.