I takt med att din valp växer utvecklas hans behov drastiskt i alla aspekter av hans liv. Detta inkluderar hans kostbehov! När din skällande kompis genomgår stora fysiska och mentala förändringar måste du hålla jämna steg för att tillgodose dem. Detta väcker frågan – när ska man byta från valpfoder till vuxenfoder?

När valparna åldras och blir vuxna byter de matrutiner. Detta sker under specifika stadier i livet, skälet varför kommer behandlas senare i artikeln. Tidpunkten när man byter foder varierar beroende på ras, viktigt att tänka på eftersom olika raser växer i olika takt! Du kanske undrar varför man ens ska bry sig om att hålla fast vid en matrutin? Varför inte bara ge valpen vuxenmat när du tror att din valps tänder är tillräckligt starka?

Varför är det viktigt när man byter till vuxenfoder?

Att veta exakt när man ska byta från valpmat till vuxenmat är avgörande eftersom en snabbt växande valp behöver mycket mer näringsämnen än en vuxen hund. Valpmat är speciellt utformat för att ge valpar de näringsämnen de så desperat behöver. Utan dem kan han inte växa sig stor och stark.

Valpfoder till vuxenfoder – små raser

De flesta små hundraser är fullvuxna vid ett års ålder. Vid den tidpunkten kommer hunden definitivt äta foder för utformat för vuxna hundar. Men hur jobbar du fram tills dess? Här kommer en ungefärlig tidslinje:

  •  6-12 veckor gammal: Under den här tiden kommer hunden äta valpfoder .Du kommer sannolikt att börja med våt mat eller torr mat blandat med varmt vatten cirka 3-4 gånger om dagen tills din valp är 12-13 veckor gammal. Då kan valpen börja med ett torrt valpfoder.
  • 3-6 månader: Du kommer fortfarande ge valpfoder, men du kommer att kunna minska antalet portioner per dag eller sänka portionsstorlekarna.
  • 7+ månader: Nu är det dags att börja ge små hundar vuxenfoder om de verkar vara redo att ta det språnget. Fråga alltid en veterinär först eftersom varje fall är olika, men det bör vara säkert vid denna ålder.

Valpfoder till vuxenfoder – medelstora/stora raser

Den första delen av tidslinjen för små raser gäller även större raser, skillnaden är att valpar från större hundraser måste fortsätta med valpmat under en längre tid. Du kan börja byta till vuxenfoder när det gått ungefär ett år, lite längre om din valp inte verkar redo att byta till ett nytt foder ännu. Varje hunds diet är subjektiv, var uppmärksam på när ditt valpfoder inte ger samma effekter på din hund som det en gång hade. Om du är osäker, fråga helt enkelt en veterinär, de vet bäst!

Återigen, några av er kanske fortfarande är förvirrade över varför du måste byta foder alls. Om valpfoder är så näringsrikt, varför skulle du någonsin börja med ett vuxenfoder? Svaret ligger i de fysiska förändringar som din valp går igenom under sin livstid. Vilka är då dessa förändringar? Det tänkte jag gå igenom härnäst.

Övergången från valp till vuxen hund

  • Vid ungefär 4 månaders ålder börjar valparna tappa sina mjölktänder, vid ungefär sex månaders ålder brukar de vara helt ersatta med tänderna hunden kommer ha livet ut. Mjölktänder är inte lika hårda som vuxentänder, därför är mjuk mat lämplig för valpar. Med vuxentänderna kommer med den spännande nya upplevelsen att äta hårdare mat.
  • Fysisk mognad. När en hund är vuxen slutar de att växa och har uppnått sin fulla storlek.
  • Könsmognad. Efter att en hund har gått igenom deras version av puberteten (tonårsstadiet) anses de vara vuxna.

Mentala förändringar signalerar också början på vuxenlivet, något som är minst lika viktigt som den fysiska mognaden om du vill ha en glad och frisk hund. Här är några av de mentala förändringar som din valp kommer att genomgå i takt med att mognadsprocessen fortgår:

  • Det destruktiva beteendet som associeras med valpåldern och tonåren bör försvinna. Nu förstår din hund att vissa beteenden inte tolereras, som till exempel att bita sönder möbler eller ligga i din säng.
  • Din hund lugnar ner sig!. När hundar åldras blir de mindre energiska. Detta gäller särskilt om du valt att kastrera din hund. Kastrerade hundar tenderar att lugna ner sig snabbare.
  • Din hund kan nu lära sig kommandon snabbare och utför mer komplicerade övningar och konster än vad en valp är kapabel till.

Att välja ett vuxenfoder

När du väl känner igen tecknen på vuxen ålder hos din valp och du är redo att byta till  ett vuxenfoder, bör du leta efter det bästa som butiken har att erbjuda. Det är viktigt att maten får magen att känna sig lycklig och också uppfyller hundens näringsbehov. När du undersöker kostlära för hundar på internet kan du lätt bli förvirrad av alla myter och felaktig information. Kontrollera dina källor när du fattar detta beslut och rådfråga alltid en veterinär om du är osäker.

Att lära sig att korrekt läsa etiketten på förpackningen är också mycket viktigt när du ska välja den mat som passar bäst för din jycke!. Jordbruksverket och EU har en rad krav på vad som måste stå med i innehållsförteckningen, däribland produktnamn, sammansättning och tillsatser. Detta kan vara till stor hjälp när man fattar detta beslut. Det är också bra att komma ihåg att vissa ingredienser kan vara mindre lämpliga för vissa hundar, medan de passar jättebra för andra. Var också uppmärksam på allergiska symptom, om de uppstår kan ett foderbyte vara aktuellt.

Din valps hela framtid ligger i dina händer. Det är upp till dig att forma din hund till en glad, frisk vuxen individ genom att fatta korrekta beslut när det gäller näring! Ge ditt husdjur det liv han förtjänar genom att känna till när du ska byta till ett vuxenfoder och se till att det blir ett bra foder!