Visste du att högläsning, utöver att det är roligt och mysigt, är något av det bästa du kan göra för att stötta ditt barns utveckling?⁠


Vad säger statistiken vad gäller högläsning för barn?

Att allt färre föräldrar läser för sina barn på daglig basis är något som har kunnat konstateras. Några aktuella siffror för svenska barn finns inte. År 2012 konstaterade Läsrörelsen i en rapport att endast 35% av svenska föräldrar läste regelbundet för sina barn. Bara tio år tidigare så låg den siffran på 74%, vilket är en väldigt markant skillnad. Varför det har blivit så är inte helt uppenbart, men en förklaring till tappet kan vara barnens förändrade medievanor. I den ideella föreningen Läsrörelsens mening är detta en negativ trend som de gärna vill bryta.

– Det är mycket som tävlar med stunden då man läser tillsammans hemma, säger Elina Druker. Det är iPads och andra tekniska möjligheter som pockar på uppmärksamheten. Men jag hoppas verkligen att föräldrar tänker på det, på hur viktig den där stunden tillsammans är.

“Det blir väldigt lätt att man tänker att ”ja ja, vi kan väl göra så att barnet kanske lyssnar på en bok som finns inspelad eller vi kanske kan göra så att barnet kan sitta framför en dator eller iPad”. Det är klart att man kan jobba på många olika sätt, med det finns ingenting som kan ersätta att man umgås med barn. Att man gör saker med barn. Att man läser, pratar och berättar, säger Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen”.

Från högläsning till skola

Att regelbundet bli läst för som barn bidrar enligt forskning till både stärkt ordförråd och bättre läsförståelse. Det kan handla om att barn som regelbundet blivit lästa för, vid 5 års ålder har hört 1,4 miljoner fler ord. Detta till skillnad från barn vars föräldrar inte läst högt, vilket är en otroligt stor och betydande skillnad. Det handlar egentligen om helt olika förutsättningar när det sedan kommer till att börja skolan. Detta när det kommer till att själva börja läsa och försöka förstå sig på texter, vilket fler föräldrar borde ha i åtanke.

När ska man egentligen börja läsa för barn, och hur vet man vilken bok som passar vilken ålder? Läs om det här!

”Gapet mellan barn som är fostrade i vad man kan kalla för en litterärt rik miljö och de barn som aldrig får uppleva högläsning är slående”. Det säger Jessica Logan som är ansvarig för ett forskningsprojekt utfört i Ohio, USA, gällande högläsning för barn. Logan anade redan innan den gjorda forskningsstudien att det skulle finnas en skillnad, men kunde inte ana att den var så stor som den faktiskt är. En annan slutsats de kunde dra ifrån studien var att barn som hör fler ord är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar skolan. Det gör att processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare för de här barnen, vilket är en ganska häftig upptäckt.

Logan poängterar även att det inte enbart handlar om att bara höra orden, barnet måste själv få utrymme att vara aktiv i lässtunden. För ett lite mindre barn kan det vara att bläddra och peka i boken, härma ljud och bilda ord. För ett större barn så spelar boksamtalet stor roll. Att faktiskt låta barnet ställa frågor och komma med funderingar.

Högläsningens alla hälsofördelar

Förutom att du som förälder får en chans till en rolig och mysig stund tillsammans med ditt barn, finns det forskning som stödjer varför barn mår bra av högläsning!

 • Ditt barns språkutveckling gynnas
  Barnet lär sig både ord och grammatik snabbare.Ord eller formuleringar som finns i olika böcker är förmodligen inte detsamma som du som förälder använder dig av när du pratar med ditt barn i vardagen. Just därför är det viktigt att veta att läsning breddar ditt barns inlärning av ord ordentligt.

 • Barnet blir mer intresserad av att lära sig läsa och får lättare att lära sig det
  Detta är ju givetvis en helt fantastisk aspekt! I praktiken innebär det att du som förälder faktiskt kan påverka hur lätt eller svårt ditt barn kommer att ha att klara av deras framtida skolgång. Det är självklart för de allra flesta föräldrar att man vill ge sina barn de bästa möjliga förutsättningarna i livet. Då är läsning bevisligen en otroligt bra grund att stå på.
 • Barnet får kunskaper om världen i stort men även hur olika saker fungerar
  Det finns många lärdomar att finna i barnböcker, stort som smått. Det kan vara allt ifrån att det finns olika länder i världen, till enkla vardagliga lärdomar som att kläder som är smutsiga tvättas i en tvättmaskin.

”Böcker hjälper ditt barn att förstå sig själv och sin omgivning bättre”

 • Barnet får möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken
  Detta är en viktig och fin punkt som kan hjälpa ditt barn att förstå sig själv och sin omgivning lite bättre. Att kunna känna igen sig i andra och deras känslor. Men också, att kunna se att vi alla är olika och känner olika.
 • Att läsa tillsammans ger också en nära känslomässig kontakt mellan dig och ditt barn
  En stund där du och ditt barn får en mysig stund ihop utan andra distraktioner. Det är en väldigt viktig prioritering att göra! Det har faktiskt visat sig vara en viktig byggsten i att skapa en nära relation till ditt barn. Att få berätta, prata med varandra och att lyssna på ditt barns tankar och funderingar.


Att samtala om boken ger er fina och viktiga samtal

 • När vi samtalar med barnen om det vi har läst, väcks funderingar och reflektioner hos dem
  Med samtalet som utgångspunkt kan vi väcka andra frågor och knyta an till andra erfarenheter. Det är ju inte alltid lätt att samtala med barn om diverse olika ämnen.

  Dels så kanske man som förälder inte alltid vet vad som är relevant att prata om och inte. Inte heller hur dessa ämnen ska tas upp på ett naturligt sätt. Där fyller böcker en bra funktion och kan ge er en naturlig ingång till diverse olika samtalsämnen. Kanske att ditt barn har en massa tankar och funderingar kring varför det barnet blev retat i boken, eller varför den tjejen skämdes när de andra barnen skrattade åt henne. Och så vidare. Där får ni en perfekt ingång till ett fint och viktigt samtal.

  Ännu mer fantastisk kunskap i ämnet hittar du här.