Influencer marketing – 4 steg till rätt influencer

Vad är influencer marketing och vad är fördelarna? 4 enkla tips till hur man som företag hittar rätt influencer. En influencer som pratar om varumärket i sina egna kanaler med sin egen röst och engagerar målgruppen. Människors höga närvaro på olika digitala plattformar med sociala medier indikerar tydligt ett förändrat beteende. Vi går från analogt till digitalt, en förändring som gör att influencer marketing ligger rätt i tiden i en allt mer digitaliserad värld.

 

Bilden visar Influencer marketing. En influencer som fotograferar sin mat med mobilen för att publicera i sina sociala medier.

Vad är influencer marketing?

Influencer marketing är marknadsföring via influencer i sociala medier som bloggar, Instagram och Youtube.

En influencer är en person som är aktiv i sociala medier, skriver och publicerar bilder och texter om sin vardag. En person som byggt upp sitt eget varumärke över tid, där läsare och följare består av människor som litar på dem. Definitionen influencer bygger på personens förmåga att påverka och engagera målgruppen genom sitt uppbyggda förtroende. Syftet med influencer marketing är att bygga varumärke och kännedom i den tidiga fasen i kundresan.

Influencer marketing syftar inte till att sälja varor, utan om att påverka, inspirera och skapa kännedom kring varumärket. Allt fler företag väljer att samarbeta med influencers vid kampanjer. Det beror på att människor lyssnar till rekommendationer från andra och personer de kan relatera till. Det gör att allt fler företag väljer att nå ut med sitt varumärke genom sociala medier, där inflytelserika personer pratar om varumärket i sina egna kanaler.

 

Vikten av influencer marketing

7 av 10 personer har uppgett att de köpt det som influencers bär eller använder, baserat på den generationen som vuxit upp med mobiler, datorer och internet. Statistik från svenskarnaochinternet visar att varannan person läser blogg i relation till det totala antalet internetanvändare. Samma källa visar att Instagram ökar i alla åldrar och underhållningsfilmer är vanligast på Youtube. Människors höga närvaro på olika digitala plattformar med sociala medier indikerar tydligt att influencer marketing är rätt väg för företaget att marknadsföra sig i en allt mer digitaliserad värld.

 

Varför samarbeta med influencer?

Att samarbeta med inflytelserika personer som är aktiva i sociala medier inom rätt nisch ökar medvetandet inom en relevant marknad. Influencers kan liknas vid ett etablerat varumärke som bygger på trovärdighet och relation med sina läsare och följare. Detta gör att företagets varumärke kommer att marknarknadsföras på ett trovärdigt och genuint sätt.

Företaget kan styra bilden av vem varumärket är till för genom valet av talesperson för varumärket. Talesperson för varumärket handlar om att hitta rätt influencer som har inflytande över en viss grupp av människor. En person som engagerar sina följare, där följarna stämmer överens med företagets tänkta målgrupp. Engagemanget mäts genom att addera antalet  kommentarer och likes, för att sedan dividera med den totala räckvidden. Målet med influencer är att påverka den tänkta målgruppen och nya potentiella kunder.

 

Fördelar – samarbete med influencer

Företag som väljer att marknadsföra varumärket via inflytelserika personer i sociala medier boostar sitt varumärke ur flera perspektiv. En av fördelarna är att en influencer ofta har stor kännedom om sina läsare och följare, det gör det möjligt att utforma content anpassat till målgruppen. På så sätt får företaget som exponeras en personlig prägel som ökar trovärdigheten hos läsare och följare. Det content som skapas kan med fördel användas i företagets egna kanaler.

Andra fördelar med influencer marketing är att man höjer varumärkeskännedomen som ger positiv inverkan på köpbeslutet. En enorm räckvidden och synligheten, samt SEO via blogginlägg, synlighet och ranking i Googles organiska resultat.  

 

Hur sker samarbetet mellan influencer och företag?

Arbetsprocessen har i stora drag likheter med en traditionell marknadsföringsinsats. Företaget vars produkt ska marknadsföras måste ha ett tydligt syfte och mål med kampanjen. Valet av social media och influencer styr sedan målgruppen som kampanjen riktar sig mot.

Företag som exponeras via influencers har stor fördel av att involvera personen tidigt i planeringsstadiet för kampanjen. Fördelen grundar sig på att personen med ett etablerat varumärke ofta har stor förståelse och kunskap om sina följare. Erfarenhet som ligger till grund för nya infallsvinklar och möjlighet att skapa autenticitet för kampanjen och varumärket.  

 

4 steg till hur företaget väljer rätt influencer

1. Research

Det första man måste göra är att fokusera på följarna, målgruppen, och inte på vem influencern är. Att hitta en influencer med relevanta följare som motsvarar företagets tänkta målgrupp. En influencer ska ha en stark röst som engagerar målgruppen. För att rösten ska vara trovärdig är det viktigt att göra research för att hitta rätt influencer för företaget. Deras sätt att dela sin upplevelse med varumärket är en viktig del i marknadsföringen, se nedan text: material med personlighet.

2. Statistik

Som företag ska man gå på djupet för att se vem personen påverkar. Begära statistik från influencern som visar åldersfördelning, relevanta följare och engagemang i form av antal kommentarer och like.

3. Material med personlighet

Personens upplevelse med varumärket kan delas på flera olika sätt, exempelvis genom bild eller video, och i olika kanaler. Det viktiga är inte i vilken form det delas, utan hur känslan i det förmedlas. Det ska kännas som en influencers personliga rekommendation och innehållet bör följa influencerns övriga flöde. En person som pratar om varumärket i sina egna kanaler med sin egen röst engagerar sin målgrupp.

4. Tydlighet

Gemensamt för alla influencers är att de är kreatörer som skapar content. Det viktiga är att personen som ska marknadsföra varumärket har en tydligt kommunikation med företaget kring målet och vad de vill få ut av det. För att veta hur målgruppen ska påverkas när de ser kampanjen. Beroende på var varumärket vill vara i kundresan finns olika kanaler och parametrar att tänka på.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + 10 =