Här är den optimala mediemixen för att lyckas.

Digitaliseringen påverkar många delar av samhället och skapar ständigt nya möjligheter, så också för marknadsföring. Digital marknadsföring syftar till att visa produkter eller tjänster via digitala kanaler och plattformar. Idag finns det många digitala kanaler att välja på, så vilka ska man prioritera? Vilken är den mest effektiva mediemixen för att stärka sitt varumärke, skapa en lyckad kampanj eller helt enkelt lyckas med sin marknadsföring?  Enligt det globala marknadsföringsförbundet Warc så består den optimala mediemixen till 69 % av tv och digitalt.

Digitala plattformar blir allt mer integrerade i människors liv och allt fler använder digitala enheter till vardags, vilket gör att digitala plattformar blir mer viktiga i marknadsföringsplaner. Ett resultat av detta har blivit att digitaliserade marknadsföringskampanjer har blivit allt mer vanliga och effektivare. Med tiden som samhället blivit mer digitaliserat, så har även fler marknadskanaler vuxit fram. Vilket givetvis är positivt men kan för många också bli förvirrande. Därför är det viktigt att förstå de olika mediekanalernas roll. För att då kunna veta vilka kanaler man ska prioritera samt kombinera för att få ut så mycket som möjligt av sin marknadsföring. Att kombinera olika mediekanaler och använda sig utav en mediemix, menas med en blandning av olika mediekanaler som annonsörer använder sig av för att nå ut till sin målgrupp. Med digitaliseringen har mediemixen också förändrats till förmån för mer digitala kanaler och ägda medier, i takt med den förändrade medielandskapet, vilket inte är helt oväntat om man tittar på utvecklingen. Det vanligaste är att de flesta utgår ofta från den generella mediekonsumtionen och lägger förhållandevis stort fokus på det som är kortsiktigt mätbart. Med den förändring som nu pågår i handeln och bland konsumenter, i och med den digitala transformationen ställer större krav på att förstå de olika mediekanalernas roll och därför är det viktigt att ha koll på balansen i mediemixen. Fokus bör därför ligga på att skapa samverkan genom att kombinera rätt kanaler som bidrar till att driva tillväxt. Inte minst när man planerar medieinvesteringarna inför kommande års budget.

Så vilken mediemix visar sig var mest framgångsrik?

I sin senaste benchmark-rapport om medieval, slår det globala marknadsföringsförbundet Warc fast vad som är den optimala mediemixen för att nå framgång med sin marknadsföring. Warc har studerat 840 kampanjer som genomförts mellan 2009 och 2017. Warc studerade budget och medieval inom tv, digitalt, print, utomhus och andra mer alternativa medier. Studien visar är att de varumärken som varit mest framgångsrika, har använt 69 % av sin marknadsföring på en kombination av tv och digitala kanaler.

Vad som överraskar, är att det är budgeten som är mest avgörande när det kommer till medieval. Ju större budget, desto mer lägger man på tv-reklam. Framgångsrika kampanjer som har haft en lägre budget är oftast utformade för digitala kanaler. När budgeten varit mer generös, är de prisvinnande kampanjerna i uppemot 60 % av fallen gjorda för TV.

Studien visar också att medievalen påverkas av vilken sektor man är verksam inom. När det gäller marknadsföring av mat, så är uppemot 80 % av de prisvinnande kampanjerna som haft en hög budget, utformade för tv-mediet. Medan typiska lågbudget-segment som tillexempel välgörenhet, offentlig sektor, transport och turism är inriktade på digitala kanaler. Det är ofta där som segmentets kunder kommer in.

Mediemixen varierar beroende på målgrupp 

Marknadsföringen och mediemixen kan då givetvis variera och som studien som presenterats av Warc beskriver, så varierar medievalen beroende på bransch. Medieval varierar och passar olika in beroende på vilken målgrupp det är som företaget vill rikta in sig på. Företag behöver därför veta vilka kanaler och plattformar som används av målgruppen, samt anpassa innehållet efter målgruppen och till en specifik kanal och plattform.

mediemixen

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 + 5 =