Röstsök är här för att stanna

Röstsök växer och blir allt vanligare i takt med att det sociala beteendet förändras. Det är nu mer accepterat att använda röstsök eftersom att vi inte skäms över att prata med våra telefoner i offentliga miljöer. Det är idag oftast en on-the-go metod för den som snabbare vill få lokal information och det förutspås en