AI kan göra dig till en bättre chef

Med hjälp av AI kan du få mer tid, fler instinkter och förhoppningsvis bättre resultat. Artificiell intelligens jobbar sig in bland HR cheferna och ger nya möjligheter för att göra ett bra arbete. Kanske det kan göra arbetet mycket roligare?

Allt fler företag börjar använda sig av digitala transformationen när man börjar komma till insikt att data faktiskt kan skapa nya möjligheter inom branchen. En verksamhet som står inför att börja med en ny digital verklighet är HR, där man hoppas att AI-artificiell intelligens- ska kunna hjälpa verksamheter att få en bättre uppfattning för sina kollegor och därmed kunna erbjuda en mer personifierad medarbetarupplevelse, vilket förhoppningsvis kommer leda till ett ökat intresse och bättre affärsresultat.

Ulrika Jonsson som är affärsutvecklare inom digital HR på Microsoft i Sverige har märkt stora förändringar inom en kommande tid. Det Ulrika mest har märkt av är att chefer kan ta hjälp av ny teknik och på så vis kunna fokusera på sitt ledarskap.  AI

Det finns redan redskap på hur man kan spendera sin tid på ett planerat sätt t.ex. MyAnalytics är en funktion som finns inbyggd i Microsoft office 365. Det är ett program som undersöker hur man spenderar sin tid och ger även idéer på hur man kan arbeta på ett smidigare sätt.

Under en intervju med DI digital säger Ulrika ”Många blir chefer för att de tycker att det är roligt att hitta potential i människor och se dem växa. Men många kämpar för att få tiden att räcka till och fastnar i administration som de måste hantera. AI kommer att kunna lyfta bort rutinuppgifter som inte behöver göras av chefen och frigöra mer tid som kan ägnas åt själva ledarskapet. Det betyder att många kommer att bli bättre chefer”

Digitala hjälpmedel

En stor del av den digitala utvecklingen är att det finns olika typer av ”botar”. Ett digitalt hjälpmedel som kan ha en inbyggd artificiell intelligens som kan installeras för att ta hand om olika typer av uppgifter. Ulrika Jonsson fortsätter att berätta att botar i realtid har kontakten med chefernas medarbetare på det språk som medarbetaren talar eller önskar.
Ulrika berättar vidare ”De kan göra chefen mer tillgänglig för de anställda. Botarna kan till exempel hålla reda på vad alla har på sina agendor, fråga medarbetare om de behöver någon hjälp från chefen och hantera enklare HR-frågor, säger hon.”

I möten med medarbetare kan boten samla information som den behöver för att kunna sammanställa och analysera så att chefen ska kunna få en överblick och märka hur saker fungerar.

AI och botar kan upptäcka problem som håller på att ske eller uppdaga något som kan ske längre fram som t.ex. upptäcka i tid när någon anställd håller på att gå in i väggen. Det som man vill uppnå med detta är att problemen kan hanteras tidigt innan någon har hunnits drabba av dem.

”AI och människor är smartare tillsammans”

I dagsläget märks att de dagliga kontakterna som sker inom företaget kommer kunna ske av AI och botar. Trots det kommer det inte innebära mindre mänsklig kontakt med cheferna. ”Emotionell intelligens kommer aldrig att ersättas av datorer, men AI och människor är smartare tillsammans Och när AI och botar hjälper chefer så att de slipper sitta och hantera exempelvis tidsplanering kommer de att ha mer tid för sina medarbetare och att göra det som de är bra på, avslutar Ulrika.”

https://digital.di.se/brandstudio/microsoft/sa-kan-ai-gora-dig-till-en-battre-chef/

Amelie Olsson

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × fyra =