Nu kan företag enklare marknadsföra sig via Youtube på TV:n

Youtube kommer med hjälp av sin nya uppdatering göra det enklare och mer effektivt för företag att marknadsföra sig mot konsumenter som använder sig av Youtube på TV:n, vilket meddelades tidigare denna veckan.

Varför denna uppdatering och hur underlättar den marknadsföring via Youtube?

Medan konsumtionen av videoinnehåll på anslutna enheter ökar, är TV fortfarande den populäraste kanalen när det kommer till antalet tittare på videoinnehåll. Detta är också fallet för flera streamingtjänster där exempelvis Netflix tidigare i år rapporterade att 70% av streamingen sker via TV:n, medan användandet av Youtube på TV har fördubblats under de senaste åren.

Allt eftersom denna ökning fortsätter, finns det även möjligheter för en ökning av marknadsföring genom dessa streamingtjänster mot just de människor som använder sig av streamingtjänster och övriga kanaler, genom just TV:n. Detta skulle göra det enklare för exempelvis marknadsföring via Youtube då man enklare och mer effektivt kan rikta just sin marknadsföring specifikt mot den som tittar, jämfört med traditionell TV-reklam som inte är lika lätt att rikta mot en specifik tittare.

Detta är just anledningen till varför Youtube genomför denna uppdateringen, man ser att det finns potential för en ökad marknad och man vill göra det enklare för de företag som använder sig av Youtube för marknadsföring.

Då TV:n är uppkopplad till internet blir den även kopplad till tittarens dator och mobiltelefon vilket gör att företaget som marknadsför sig via Youtube, med hjälp av Google Ads och Display and Video 360, kan skräddarsy sin reklam mot just denna personen. Man kan som företag sen även se statistik över den reklam man riktar mot konsumenten via TV:n och sedan jämföra denna med reklamen genom datorn och mobiltelefonen.

Hur annonsörer som annonserar via Youtube kan rikta sig mot TV-publiken

Förändring inom branschen

Det här är början på nästa steg för onlinevideo, som flyttar in i det traditionella TV-rummet och tar en del av de prognostiserade 70 miljarder dollar (vilket endast är räknat för USA) i annonsutgifter som företag betalar för tv-annonser. Och eftersom fler konsumenter nu använder sig av digitala alternativ för att möta sina behov av underhållning, kommer detta göra att företag som marknadsför sig via Youtube har allt fler människor att rikta sig mot vilket därmed även kommer kunna göra det allt mer lönsamt.
Att tillhandahålla tv-annonser har länge varit ett mål för Youtube och det är en marknad som man länge haft som mål att satsa på och utveckla sig inom, och även om inte detta är en drastisk förändring visar det dock vart branschen är påväg och att det sker allt fler förändringar i takt med att digitalisering breder ut sig i allt större utsträckning i samhället.

 

Det visar sig redan vara effektivt

Med hjälp av en undersökning från Ipsos Lab Experiments kan Youtube redan visa att marknadsföring via Youtube via TV:n ökade konsumenternas köplust med 35% och varumärkesmedvetenhet med 47%. Det är även enklare för fler företag att annonsera via Youtube på TV:n jämfört med traditionell TV-reklam som är mycket dyrare och inte heller går att skräddarsy mot en liten målgrupp. Detta gör att företag som använder sig av Youtube som marknadsföringskanal kommer kunna skapa ett mer effektivt sätt att marknadsföra sig på. Då (som tidigare nämnts) TV fortfarande är den största marknadsföringskanalen, kommer det även finnas allt fler människor och konsumenter som företag kommer kunna rikta sig mot med hjälp av marknadsföring via Youtube genom TV:n, då allt fler människor övergår från det traditionella TV-tittandet till streaming och konsumtion av övrigt videoinnehåll. 

 

Detta må kanske inte vara en avgörande förändring men det är ett tecken och en indikation på hur framtiden inom digital marknadsföring kommer se ut där TV-reklam kommer förflyttas från det traditionella TV-tittande och integreras med det vi idag kallar för digital marknadsföring. TV-reklamen kommer tillslut bli en del av den digitala marknadsföringen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton − tretton =