Social listening: varför borde B2B-företag bry sig om det?

Sociala medier har blivit en otroligt viktig marknadsföringkanal för B2C-företag. Det finns dock stora potential även för B2B marknadsföring  genom social listening.

Vad säger andra om ditt företag och dina produkter på sociala medier?

Att ha koll på vad konsumenterna säger om ditt varumärke och företag är oerhört viktigt om du vill tillfredsställa dina kunder. Metoden för att övervaka digitala konversationer samt identifiera och bedöma vad som sägs om ett företag, varumärke eller produkt online kallas för social listening .

I den traditionella marknadsföringen samlade man kunskap kring ett varumärke eller företag genom  traditionell medier-bevakning, fokus grupper och intervjuer. Idag i den digitala eran är social listening ett bredare koncept som ger oss möjlighet att övervaka alla digitala konversationer kring ett ämne. De enorma mängder av data man får fram idag kan leda till konkreta och riktade handlingar för företaget som till exempel riktade produktlanseringar, annonser osv.

Vad som sägs om ditt företag och varumärke är inte bara viktigt för B2C-företag utan börjar också bli mer och mer relevant for B2B-företag.

Social listening kan hjälpa B2B-företag att få en  värdefull inblick i vad konsumenterna vill om specifika ämne exempelvis hur de skulle vilja förbättra en produkt,  vad de anser om en bransch och vad de tänker om varumärken. All denna typ av information och data kan bidra till värdefulla framtida möjligheter och kundfokuserad innovation.

Enligt Brandwatch, gjorde Paul Dunay av Avaya, ett amerikanskt teknologibolag specialiserat på affärskommunikation,  en affär värd $250.000  genom att svara på följande tweet  ”Tid för ett nytt telefonsystem snart”. Bevakningen av köparens nyckelord som ”ny telefonsystem” resulterade i en fantastisk ny affärsmöjlighet för dem.

 

Varför är social listening viktigt?

Men är det tillräkligt att avlyssna kanaler man själv äger, kan man själv då undra? Risken med en sådan avgränsing är att man får tillgång bara till en brakdel av information. Genom att förstå vad som sägs online, i alla kanaler, kan vara insiktfullt och kan leda till bemötandet av olika problematiker utifrån nya synvinlkar. Detta kan därmed berika hela innovationprocessen.

Företag som jobbar med social listening och som aktivt spåra relevanta konversationer kan :

 • Få en verklighetsförankrad kännedom om sin målgruppverklighetsförankrad.
 • Identifiera i ett tidigt skede när och varför målgruppen förändras samt vilka behov och otillfredsställda behöv de har.
 • Involvera potentiella målgrupper i en tidigt skede av innovationprocessen.
 • Förstärka sitt varumärke.
 • Anskaffa en klar bild om konkurrenterna.
 • Skapa en koppling till nya potentiella kunder.

 

6 tips till social listening

Idag finns det stora mängder plattformer som kan hjälpa  företag att bevaka vad konsumenter tänker och säger om dina varumärke och produkter. Tekniken gör under varenda dag, och mändgen tillgänglig data är enorm. Men hur förvandlar du data till insikter?

Här är 6 tips för att  kunna dra värdefulla insikter av all tillgänglig data:

  1. Tydlig gör ditt syfte med din social listening och föränkra det med andra interna intressenter.
  2. Välj den rätta plattformen som avlyssna de data du vill analysera.
  3. Planera vilka ord, kriterier, filtreringar samt data du vill fokusera på. Den data du vill analysera ska vara relevant för din målgrupp, samt dess selektion eller problematik. Inkludera gärna konkurrenternas namn och produkt.
  4. Övervaka digitala konversationer som sker både i och utanför de kanaler du själv äger. Kommunikation som sker om ett företag, produkt eller varumärke sprids snabbt via sociala medier och är ett sätt för konsumenter att opartiskt beskriva egna upplevelse och ge rådgiving. Konsumenterna är mer ärliga när de pratar om dig än när de prata med dig.r social listening till en vana genom att ägna flera stunder i veckan på att läsa och analysera informationen och kommentarer.
  5. Gör social listening till en vana genom att ägna flera stunder i veckan på att läsa och analysera informationen och kommentarer
  6. Ha en dialog med relevanta interna intressenter om den data du får fram.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × tre =